Heidi U. Andersen

kontormedarbeider | sekretær | medhjelper

T: +47 940 07 272

E: heidi@m-o.no

Heidi Andersen

Hovedarbeidsområder

  • Sekretær
  • Kontor- og regnskapsmedarbeider
  • Medhjelper ved eiendomssalg